Д-р Мише Тодороски

Професионална автобиография на Д-р Мише Тодороски

  - Завършил професионално медицинско училище

Д-р "Йован Калаузи"  Битола, Р.Македония  2001 г.

-Завършил   стоматология  в медицински университет

"Факултет по дентална медицина"  Пловдив 2007 г.

Следдипломна квалификация по ендодонтия,протетика ,

възстановителна и естетична стоматология, както при български така и при чуждестранни лектори.

Работи като дентален лекар 2007-2011 година в гр. Пловдив, практика по естетична стоматология "Sanodent".  В  момента работи в собствен кабинет  "Dental Smile Studioгр. Велико Търново, и в гр. Габрово, клиника по дентална медицина св. "Иван Рилски".

 

Сертификати

Back to Top