Д-р Даниела Тодороска

-Завършила гимназия „Георги Димитров”

гр.Босилеград, Р.Сърбия, през 2006 година.

Своето следване по специалност „Дентална медицина”  Д-р Тодороска завършва във факултета по дентална медицина към МУ Пловдив през 2012 година.                           

Следдипломна квалификация по ендодонтия, възстановителна и естетична стоматология.                       

Работи като дентален лекар в „Dental Smile Studio”            
гр. Велико Търново.

Сертификати

Back to Top